Välj en sida

Miljö och Kvalitétspolicy

Miljöpolicy:

Företaget kommer att följa utvecklingen och ständigt erbjuda miljömässigt riktiga entreprenader inom ramen för vårt åtagande, avtal och kontrakt.

Vi förbinder oss att följa beställarnas uppställda krav på miljöplaner samt att välja miljömärkta material i så stor utsträckning som möjligt. Återbrukbara och återvinningsbara material och byggdelar föredrages och prioriteras.

 

Kvalitétspolicy: 

Företaget har som affärside att:

  • Erbjuda kvalificerad teknisk kunskap

  • Utföra entreprenader på ett professionellt sätt.

  • Leverera projekt med hög kvalitet på avtalad tid och i överstämmelse med avtal och kontrakt.

Företagets anställda är informerade och delaktiga i att uppnå de kvalitetsmål som företagsledningen ställt.